بهترین سریال کره ای صداوسیما ؟
(7.774%) 51
افسانه جومونگ
(8.536%) 56
افسانه دونگ یی
(3.810%) 25
امپراطور دریا
(1.524%) 10
خانواده کیمچی
(14.17%) 93
پاستا
(3.506%) 23
جواهری در قصر
(2.439%) 16
رویای فرمانروای بزرگ
(16.15%) 106
دختر امپراطور
(2.591%) 17
افسانه اوک نیو ( گلی در زندان )
(11.73%) 77
قهرمان ( هونگ گیل دونگ )
(17.53%) 115
سرنوشت ( ایمان )
(3.963%) 26
سرزمین باد ( امپراطور بادها )
(2.743%) 18
سرنوشت یک مبارز ( گی بک )
(1.829%) 12
پزشکان جوان ( بیمارستان عمومی )
(1.676%) 11
رودخانه ماه ( بازگشت ایلجیماء )

تعداد شرکت کنندگان : 656